POMoc prawna

Podstawowym celem Funduszu jest zbieranie środków finansowych na zapewnienie stałej obsługi prawnej w sprawach dotyczących ochrony zwierząt, które prowadzone są pod patronatem Fundacji Dom Dla Kundelka.

Fundacja w ramach Funduszu podejmuje lub angażuje się w sprawy, wymagające poMOCy prawnej zwierzętom. Działanie obejmuje szczególnie sprawy dotyczące znęcania nad zwierzętami – Fundusz ma umożliwiać objęcie takich spraw profesjonalną opieką prawną, od momentu złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, przez postępowanie przygotowawcze i sądowe. Tam, gdzie organy ścigania nie znajdą podstaw do ścigania sprawców, Fundacja w ramach Funduszu chce zlecać sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia i zmierzać do skazania sprawcy przemocy wobec zwierzęcia.

W ramach Funduszu finansowane mogą być  działania związane z administracyjnym odbiorem zwierząt, zwłaszcza w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia zwierzęcia.

Sprawy, wymagające pomocy prawnej w związku z niehumanitarnym traktowaniem zwierząt odbywają się na teranie całej Polski, Fundacja w ramach Funduszu, w miarę swoich możliwości, przyjmuje zgłoszenia o takich sprawach od osób prywatnych i organizacji pozarządowych i na podstawie przekazanych informacji i możliwości finansowych – podejmuje decyzje o przystąpieniu do sprawy przez Fundację Dom dla Kundelka i sfinansowaniu obsługi prawnej takiej sprawy.

Zgłoszenie sprawy odbywa się za pomocą formularza KONTAKT

Zastrzeżenie – Fundacja przyjmuje wybrane sprawy, które na podstawie przysłanych informacji i wydają się zasadne do wsparcia Funduszu. W przypadku braku środków finansowych na koncie Funduszu możliwe jest zorganizowanie zbiórki na cel pomocy prawnej w danej sprawie przez Fundusz.