Fundacja Dom dla Kundelka
„Fundusz Pomocy Prawnej Zwierzętom”
ul. Adama Mickiewicza 26a
99-200 Poddębice

NIP 8281414676
REGON 364491639
KRS 0000617055

e-mail:
fundusz@pomocprawnazwierzetom.pl