Ratowanie zwierząt zimą – prosty poradnik prawny dla wszystkich!

Zacznijmy od prostej zasady – utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania jest przestępstwem. Niewłaściwe warunki to brud, rażące zaniedbanie, w tym stan nieleczonej choroby, tkwienie przez zwierzę w tej samej pozycji bez możliwości jej zmiany. Przestępstwem jest także wystawianie zwierzęcia na warunki atmosferyczne, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, a także trzymanie zwierzęcia w stanie…

Lacky

Sukces w sprawie Lackiego, którego sprawę prowadzimy w ramach Funduszu Pomocy Prawnej Zwierzętom! W środę, 14 listopada 2018r., Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał wreszcie wyrok. Od marca br. walczyliśmy prawnie, by Lacky nie trafił do schroniska, czego chciała gmina. To ważny wyrok – udało nam się wykazać, że decyzja co do miejsca przebywania odebranego zwierzęcia nie…