Organizacja prozwierzęca jako strona postępowania o odebranie zwierzęcia – uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Jednym z najważniejszym narzędzi wynikających z ustawy o ochronie zwierząt jest instytucja interwencyjnego odebrania zwierząt, określona w art. 7 ust. 3 w zw. z art. 7 ust. 1 (treść wszystkich przepisów art. 7 u.o.z. znajduje się na końcu artykułu). Zgodnie z tymi przepisami, jeśli zwierzę znajduje się w warunkach wskazujących na znęcanie się nad nim … Czytaj dalej Organizacja prozwierzęca jako strona postępowania o odebranie zwierzęcia – uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego