Wierzymy, że EDUkacja w zakresie prawnej ochrony zwierząt jest narzędziem, które pozwala na skuteczne przeciwdziałanie przemocy, czy innym nagannym praktykom wobec zwierząt. Dlatego, w ramach Funduszu, we współpracy merytorycznej z adw. Karoliną Kuszlewicz, mogą być przygotowywane materiały edukacyjne: broszury, artykuły, wzory postępowania podczas interwencji. Planowane jest również wspieranie projektów szkoleniowych na terenie całej Polski, które mają na celu edukację w zakresie prawnej ochrony zwierząt.